Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Số hiệu: 38/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung Ngày ban hành: 19/06/2018 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2018.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và ...
 • QUY CHẾ VỀ VIỆC XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng xét cho phép sử dụng thẻ ABTC
 • Điều 3. Điều kiện để cá nhân nêu tại Điều 2 của Quy chế này được xét cho phép sử dụng thẻ ABTC:
 • Chương II HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC CHO DOANH ...
 • Điều 4. Các cơ quan đầu mối tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ ABTC:
 • Điều 5. Hồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC:
 • Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc xét cho phép sử dụng thẻ ABTC:
 • Chương III CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan:
 • Điều 8. Trách nhiệm của đơn vị có người sử dụng thẻ ABTC:
 • Điều 9. Hình thức xử lý:
 • Điều 10. Điều khoản thi hành:
 • Phụ lục I: BIỂU MẪU BẢN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ABTC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 38/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật