Quyết định 771/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 771/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 771/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 26/06/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Dân tộc, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 ...
  • I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI
  • II. MỤC TIÊU
  • III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 771/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 771/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 771/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 771/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 771/QĐ-TTg

Đang cập nhật