Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Quý Vương, Lê Hữu Thể, Nguyễn Trí Tuệ Ngày ban hành: 25/06/2018 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHỐI HỢP THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
 • Chương II THÔNG TIN, TÀI LIỆU ĐƯỢC THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP
 • Điều 4. Các loại thông tin, tài liệu Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân, Cơ quan điều tra ...
 • Điều 5. Các loại thông tin, tài liệu Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm thông báo, gửi cho Cơ quan ...
 • Điều 6. Các loại thông tin, tài liệu Tòa án nhân dân có trách nhiệm thông báo, gửi cho Cơ quan hồ sơ ...
 • Điều 7. Các loại thông tin, tài liệu mà Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an có trách nhiệm cung ...
 • Chương III THỦ TỤC VÀ THỜI HẠN THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU
 • Điều 8. Thủ tục thông báo, gửi thông tin, tài liệu
 • Điều 9. Thời hạn thông báo, gửi thông tin, tài liệu
 • Điều 10. Bảo đảm tính pháp lý của thông tin, tài liệu được thông báo, gửi
 • Điều 11. Thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu
 • Điều 12. Thời hạn cung cấp thông tin, tài liệu
 • Điều 13. Bảo đảm tính pháp lý của thông tin, tài liệu được cung cấp
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Cơ quan đầu mối
 • Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Điều 16. Chế độ sơ, tổng kết
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật