Quyết định 832/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 832/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 832/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 832/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 09/07/2018 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 832/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN 70% LỆ PHÍ LÃNH SỰ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ...
 • Điều 1. Giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các ...
 • Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
 • Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao:
 • Điều 4. Giao Bộ Tài chính:
 • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 6. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan ...
 • PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN 70% LỆ PHÍ LÃNH SỰ GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2018 ĐỂ THỰC HIỆN ...
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN 70% LỆ PHÍ LÃNH SỰ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ...
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN 70% LỆ PHÍ LÃNH SỰ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 832/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 832/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 832/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 832/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 832/QĐ-TTg

Đang cập nhật