Quyết định 565/QĐ-BCĐĐMG

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 565/QĐ-BCĐĐMG

Tiêu đề: Quyết định 565/QĐ-BCĐĐMG năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành Số hiệu: 565/QĐ-BCĐĐMG Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà Ngày ban hành: 02/05/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 565/QĐ-BCĐĐMG năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG
 • Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, các Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án, Thủ trưởng ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ NGUỒN VỐN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 565/QĐ-BCĐĐMG để xử lý:

Tin tức về Quyết định 565/QĐ-BCĐĐMG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 565/QĐ-BCĐĐMG

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 565/QĐ-BCĐĐMG

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 565/QĐ-BCĐĐMG

Đang cập nhật