Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết định 40/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Quyết định 10/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái Số hiệu: 05/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Đỗ Đức Duy Ngày ban hành: 20/04/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật