Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 27/2018/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 06/07/2018 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Thống kê

Mục lục Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm danh mục và nội dung
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC I Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính ...
  • PHỤ LỤC II NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2018/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Đang cập nhật