Thông tư 15/2018/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2018/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 15/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 29/06/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LUỒNG TRONG QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ƯU ĐÃI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CHẾ ĐỘ LUỒNG XANH
 • Điều 4. Tiêu chí xác định thương nhân áp dụng chế độ Luồng Xanh
 • Điều 5. Ưu tiên của chế độ Luồng Xanh
 • Chương III CHẾ ĐỘ LUỒNG ĐỎ
 • Điều 6. Tiêu chí xác định thương nhân áp dụng chế độ Luồng Đỏ
 • Điều 7. Tiêu chí xác định mặt hàng áp dụng chế độ Luồng Đỏ
 • Điều 8. Yêu cầu đối với chế độ Luồng Đỏ
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Triển khai phân luồng trong quy trình cấp C/O ưu đãi
 • Điều 10. Nguyên tắc chuyển luồng
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Trách nhiệm của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương)
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi
 • Điều 14. Trách nhiệm của thương nhân
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2018/TT-BCT để xử lý: