Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

Tiêu đề: Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 Số hiệu: 34/2018/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 19/11/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

  • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
  • Điều 2. Thay thế, bỏ một số từ, cụm từ tại một số điều, khoản của Luật Giáo dục đại học
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 để xử lý:

Tin tức về Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

Phân tích chính sách về Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

Án lệ về Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

Đang cập nhật