Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định việc chuyển giao, tiếp nhận dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương Số hiệu: 21/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm Ngày ban hành: 19/07/2018 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định việc chuyển giao, tiếp nhận dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CHUYỂN GIAO, TIẾP NHẬN CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật ...
 • Điều 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy định việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018. Quyết định này thay thế Quyết định ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện ...
 • QUY ĐỊNH VIỆC CHUYỂN GIAO, TIẾP NHẬN CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Mức độ hoàn thành dự án để chuyển giao và tiếp nhận
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC CHUYỂN GIAO, TIẾP NHẬN CÁC HẠNG MỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN
 • Điều 4. Cơ quan đầu mối tiếp nhận yêu cầu chuyển giao
 • Điều 5. Điều kiện để chuyển giao, tiếp nhận các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 6. Các bước thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 7. Thành phần Đoàn kiểm tra và nội dung kiểm tra
 • Điều 8. Báo cáo, xử lý sau kiểm tra
 • Chương III QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Quyền và trách nhiệm của các bên đối với công trình hạ tầng kỹ thuật được chuyển giao, tiếp nhận
 • Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện chuyển giao, tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 11. Kiểm tra, xử lý vi phạm
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC BẢNG MẪU THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật