Quyết định 57/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 57/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 57/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 57/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh Ngày ban hành: 13/07/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 57/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN
  • Điều 1. Vị trí, chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
  • Điều 4. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 57/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 57/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 57/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 57/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 57/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật