Thông tư 34/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 34/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 34/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 11/06/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 40/2018/TT-BTC NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM 2018 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT- BTC như sau:
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 34/2019/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 34/2019/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 34/2019/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 34/2019/TT-BTC

Đang cập nhật