Quyết định 956/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 956/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 956/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 02/08/2018 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG THIẾC, WOLFRAM, ANTIMON ...
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến ...
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày ...
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC I TỔNG TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN QUẶNG THIẾC, WOLFRAM VÀ ANTIMON VIỆT NAM
 • 1. Quặng thiếc
 • 2. Quặng wolfram
 • 3. Quặng antimon
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN THĂM DÒ QUẶNG THIẾC, WOLFRAM VÀ ANTIMON ĐẾN NĂM 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035
 • 1. Quặng thiếc
 • 2. Quặng wolfram
 • 3. Quặng antimon
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẶNG THIẾC, WOLFRAM, ANTIMON ĐẾN NĂM 2025, CÓ XÉT ĐẾN ...
 • 1. Khoáng sản thiếc
 • 2. Quặng wolfram
 • 3. Quặng antimon
 • PHỤ LỤC IV DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHẾ BIẾN QUẶNG THIẾC, WOLRAM, ANTIMON ĐẾN NĂM 2025 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035
 • 1. Quặng thiếc
 • 2. Quặng wolfram
 • 3. Quặng antimon
 • PHỤ LỤC V NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ
 • 1. Quặng thiếc
 • 2. Quặng wolfram
 • 3. Quặng antimon
 • PHỤ LỤC VI THỐNG KÊ TỌA ĐỘ ĐIỂM KHÉP GÓC CÁC KHU VỰC DỰ ÁN THĂM DÒ, KHAI THÁC QUẶNG THIẾC, WOLFRAM, ANTIMON ...
 • 1. Khoáng sản thiếc
 • 2. Quặng wolfram
 • 3. Quặng antimon
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 956/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 956/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 956/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 956/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 956/QĐ-TTg

Đang cập nhật