Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Số hiệu: 05/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Phạm Văn Cành Ngày ban hành: 20/07/2018 Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí, Dân sự
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

Đang cập nhật