Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Click để xem chi tiết và Tải về Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Tiêu đề: Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 Số hiệu: 35/2018/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 20/11/2018 Lĩnh vực: Đất đai, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường sắt
 • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
 • Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước
 • Điều 6. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai
 • Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 • Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
 • Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
 • Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đa dạng sinh học
 • Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 • Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều
 • Điều 14. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi
 • Điều 15. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
 • Điều 15. Điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, quy hoạch phát triển điện hạt ...
 • Điều 16. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường
 • Điều 17. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 18. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thông tin mạng
 • Điều 19. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản
 • Điều 20. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
 • Điều 21. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Điều 22. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh ...
 • Điều 23. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • Điều 24. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan
 • Điều 25. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 của Luật Chứng khoán
 • Điều 26. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh
 • Điều 27. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Luật Quảng cáo
 • Điều 28. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Điều 29. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị
 • Điều 30. Bỏ từ, cụm từ tại các luật
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Án lệ về Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Đang cập nhật