Quyết định 42/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 42/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 42/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Số hiệu: 42/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ Ngày ban hành: 08/08/2018 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 42/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp ...
 • QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Những quy định chung khác
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Thẩm quyền quyết định việc đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp từ ...
 • Điều 5. Thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công ...
 • Điều 6. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng
 • Điều 7. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công
 • Điều 8. Thẩm quyền quyết định thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản khác
 • Điều 9. Thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng tài sản công
 • Điều 10. Thẩm quyền quyết định sử dụng chung tài sản công
 • Điều 11. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công
 • Điều 12. Thẩm quyền quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và bảo dưỡng tài sản công
 • Điều 13. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công
 • Điều 14. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công
 • Điều 15. Thẩm quyền quyết định bán tài sản công
 • Điều 16. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công
 • Điều 17. Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công
 • Điều 18. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
 • Điều 19. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án
 • Điều 20. Thẩm quyền quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào ...
 • Điều 21. Thẩm quyền quyết định phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào ...
 • Điều 22. Thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Trách nhiệm quản lý hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 42/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 42/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 42/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 42/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 42/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật