Thông tư 17/2018/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2018/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 17/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đào Minh Tú Ngày ban hành: 14/08/2018 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP, MẠNG LƯỚI HOẠT ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 ...
  • Điều 2. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân ...
  • Điều 3. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân ...
  • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 ...
  • Điều 5. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thống đốc Ngân ...
  • Điều 6. Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Thống đốc Ngân ...
  • Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Điều 8. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2018/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 17/2018/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 17/2018/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 17/2018/TT-NHNN

Đang cập nhật