Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 04/2019/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp Ngày ban hành: 21/01/2019 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động

Mục lục Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI QUỸ BẢO LÃNH ...
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Mục 2. QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 3. Thang lương, bảng lương và phụ cấp lương
 • Điều 4. Quản lý lao động, xác định quỹ tiền lương, tạm ứng quỹ tiền lương, phân phối tiền lương, tiền ...
 • Điều 5. Loại trừ các yếu tố khách quan khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện ...
 • Mục 3. TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ
 • Điều 6. Xếp lương, chuyển xếp lương đối với người quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng chuyên trách
 • Điều 7. Xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý
 • Điều 8. Loại trừ yếu tố khách quan khi xác định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý
 • Mục 4. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN XẾP HẠNG QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Theo đó, mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách được xác định theo công thức như sau:

TLbqkh = TLcb + TLcb x Hln

Trong đó:

 • TLbqkh: Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách;

 • TLcb: Mức lương cơ bản của người quản lý chuyên trách;

 • Hln: Hệ số lương tăng thêm so với mức lương cơ bản gắn với mức chênh lệch thu trừ chi. Mức chênh lệch dưới 03 tỷ được tính tối đa bằng 0,3; từ 03 tỷ đến dưới 5 tỷ thì tính tối đa bằng 0,5; từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ thì tính tối đa bằng 0,7; từ 10 tỷ trở lên được tính tối đa bằng 1,0.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 08/3/2019.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH để xử lý:
 • Thang lương, bảng lương và phụ cấp lương cho NLĐ đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN vừa và nhỏ

  Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ làm việc tại quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Được biết vừa có văn bản hướng dẫn về quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với quỹ này. Anh chị cho tôi hỏi thang lương, bảng lương và phụ cấp lương cho NLĐ đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định như thế nào?

 • Loại trừ các yếu tố khách quan khi xác định quỹ tiền lương của NLĐ trong Quỹ tín dụng DN vừa và nhỏ

  Xin chào, được biết Bộ LĐTBXH vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương, lao động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì việc loại trừ các yếu tố khách quan khi xác định quỹ tiền lương của NLĐ trong Quỹ tín dụng DN vừa và nhỏ được quy định như thế nào?

 • Quản lý lao động, xác định quỹ tiền lương của NLĐ trong Quỹ tín dụng DN vừa và nhỏ

  Được biết Bộ LĐTBXH vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương, lao động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Anh chị cho tôi hỏi hơi theo quy định này thì hướng dẫn quản lý lao động, xác định quỹ tiền lương cua NLĐ trong Quỹ tín dụng DN vừa và nhỏ được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

 • Xác định tiền lương của người quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ

  Xin chào, tôi đang công tác tại quỹ bảo lãnh tín dụng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, được biết Bộ LĐTBXH vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương, lao động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì việc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ được quy định như thế nào?

 • Xem tất cả >>>