Nghị định 82/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 82/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Số hiệu: 82/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/07/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thi hành án

Mục lục Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; HÔN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt
 • Điều 3. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 4. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 5. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư; đề nghị cấp, cấp lại chứng ...
 • Điều 6. Hành vi vi phạm quy định đối với hoạt động hành nghề luật sư
 • Điều 7. Hành vi vi phạm quy định đối với hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 8. Hành vi vi phạm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh của trung tâm ...
 • Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động tư vấn pháp luật
 • Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên; ...
 • Điều 12. Hành vi vi phạm quy định liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch
 • Điều 13. Hành vi vi phạm quy định của công chứng viên khi nhận lưu giữ di chúc; công chứng di chúc, văn ...
 • Điều 14. Hành vi vi phạm quy định của công chứng viên về công chứng bản dịch
 • Điều 15. Hành vi vi phạm quy định hoạt động hành nghề công chứng
 • Điều 16. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng
 • Điều 17. Hành vi vi phạm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên
 • Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về việc thành lập, đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp
 • Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về người trưng cầu, người yêu cầu giám định tư pháp
 • Điều 20. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động giám định tư pháp
 • Mục 5. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 21. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá; đề nghị ...
 • Điều 22. Hành vi vi phạm quy định của đấu giá viên
 • Điều 23. Hành vi vi phạm quy định của người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và người khác ...
 • Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản
 • Mục 6. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về việc thành lập, đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài, chi nhánh ...
 • Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của trung tâm trọng tài, chi nhánh của trung tâm trọng ...
 • Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của trọng tài viên
 • Mục 7. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về việc thành lập, đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại ...
 • Điều 29. Hành vi vi phạm về hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của trung tâm hòa ...
 • Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của hòa giải viên thương mại
 • Mục 8. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 31. Hành vi vi phạm về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đăng ký hành nghề thừa ...
 • Điều 32. Hành vi vi phạm quy định về hành nghề thừa phát lại
 • Điều 33. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của văn phòng thừa phát lại
 • Chương III HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ...
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 34. Hành vi vi phạm quy định về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
 • Điều 35. Hành vi vi phạm quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về chứng thực chữ ký người dịch
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh
 • Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn
 • Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động của trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia ...
 • Điều 40. Hành vi vi phạm quy định về cấp, sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Điều 41. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai tử
 • Điều 42. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký giám hộ
 • Điều 43. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký nhận cha, mẹ, con
 • Điều 44. Hành vi vi phạm quy định về thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định ...
 • Điều 45. Hành vi vi phạm nguyên tắc đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng giấy tờ hộ tịch; xây dựng, quản ...
 • Điều 46. Hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch
 • Điều 47. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; yêu cầu cấp ...
 • Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Điều 49. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật
 • Điều 50. Hành vi vi phạm quy định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
 • Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 51. Hành vi vi phạm quy định về người được trợ giúp pháp lý
 • Điều 52. Hành vi vi phạm quy định về người thực hiện trợ giúp pháp lý
 • Điều 53. Hành vi vi phạm quy định về tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý
 • Mục 5. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 54. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Điều 55. Hành vi vi phạm quy định về khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu hoặc sổ đăng ký về biện ...
 • Mục 6. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 56. Hành vi vi phạm quy định về yêu cầu bồi thường và giải quyết yêu cầu bồi thường
 • Điều 57. Hành vi vi phạm quy định về hoàn trả
 • Chương IV HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 58. Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn
 • Điều 59. Hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng
 • Điều 60. Hành vi vi phạm quy định về sinh con
 • Điều 61. Hành vi vi phạm quy định về giám hộ
 • Điều 62. Hành vi vi phạm quy định về nuôi con nuôi
 • Điều 63. Hành vi vi phạm quy định về văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
 • Chương V HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 64. Hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực thi hành án dân sự
 • Điều 65. Hành vi vi phạm quy định của thừa phát lại trong lĩnh vực thi hành án dân sự
 • Chương VI HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 66. Hành vi cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền nộp đơn
 • Điều 67. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ nộp đơn
 • Điều 68. Hành vi vi phạm trách nhiệm thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
 • Điều 69. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ
 • Điều 70. Hành vi vi phạm trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
 • Điều 71. Hành vi vi phạm quy định về thông báo tình trạng phá sản
 • Điều 72. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã khi đã có quyết định mở thủ ...
 • Điều 73. Hành vi vi phạm quy định về thời hạn và nghĩa vụ kiểm kê tài sản
 • Điều 74. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ ...
 • Điều 75. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người lao động liên quan đến thủ tục phá sản
 • Điều 76. Hành vi vi phạm quy định về tham gia hội nghị chủ nợ
 • Điều 77. Hành vi vi phạm quy định về giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
 • Điều 78. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên; đăng ký hành ...
 • Điều 79. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
 • Điều 80. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
 • Chương VII CÁC HÀNH VI VI PHẠM KHÁC
 • Điều 81. Hành vi làm giả tài liệu hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức
 • Chương VIII THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 82. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 83. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 84. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thanh tra
 • Điều 85. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thi hành án dân sự
 • Điều 86. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan ...
 • Điều 87. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Toà án
 • Điều 88. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 89. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 90. Hiệu lực thi hành
 • Điều 91. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 82/2020/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 82/2020/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 82/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật