Quyết định 1323/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1323/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 1323/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính Số hiệu: 1323/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng Ngày ban hành: 09/08/2018 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1323/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP TỔNG CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC BỘ TÀI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục và tương ...
 • Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2159/QĐ-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức ...
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP TỔNG CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích của tiêu chuẩn:
 • Điều 3. Tiêu chuẩn chung
 • Chương II TIÊU CHUẨN CỤ THỂ
 • Điều 4. Tiêu chuẩn chức danh Tổng cục trưởng
 • Điều 5. Tiêu chuẩn chức danh Phó Tổng cục trưởng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Điều Khoản chuyển tiếp:
 • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1323/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1323/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1323/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1323/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1323/QĐ-BTC

Đang cập nhật