Nghị định 20/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 20/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ Số hiệu: 20/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 21/02/2019 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2016/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC
  • Mẫu số 02 TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 20/2019/NĐ-CP để xử lý: