Nghị định 113/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 113/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Số hiệu: 113/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 31/08/2018 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính ...
 • 1. Sửa đổi Điều 5 như sau:
 • 2. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 6 như sau:
 • 3. Bổ sung điểm h khoản 1 Điều 6 như sau:
 • 4. Sửa đổi khoản 5 Điều 6 như sau:
 • 5. Bổ sung khoản 7 Điều 6 như sau:
 • 6. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 8 như sau:
 • 7. Sửa đổi khoản 2 Điều 8 như sau:
 • 8. Bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 12 như sau:
 • 9. Bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 13 như sau:
 • 10. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d khoản 2 Điều 14 như sau:
 • 11. Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 14 như sau:
 • 12. Sửa đổi Điều 16 như sau:
 • 13. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 18 như sau:
 • 14. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 19 như sau:
 • 15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 như sau:
 • 16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 như sau:
 • 17. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 21 như sau:
 • 18. Bổ sung khoản 4 Điều 23 như sau:
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 113/2018/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 113/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 113/2018/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 113/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật