Thông báo 336/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 336/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 336/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 98/2018/NĐ-CP và Quyết định 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 336/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục Ngày ban hành: 04/09/2018 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông báo 336/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 98/2018/NĐ-CP và Quyết định 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NGHỊ ...
  • I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 336/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 336/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 336/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 336/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 336/TB-VPCP

Đang cập nhật