Quyết định 1573/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1573/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 1573/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Số hiệu: 1573/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng Ngày ban hành: 08/06/2018 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1573/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM ...
  • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.
  • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển ...
  • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ...
  • PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  • 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
  • 2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công ...
  • PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1573/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1573/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1573/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1573/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1573/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật