Thông tư 81/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 81/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 81/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 28/08/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 83/2016/TT-BTC NGÀY 17/6/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ...
  • Điều 1: Sửa đổi, bổ sung
  • Điều 2: Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 81/2018/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 81/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 81/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 81/2018/TT-BTC

Đang cập nhật