Nghị định 114/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 114/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Số hiệu: 114/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 04/09/2018 Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Phân loại đập, hồ chứa nước
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
 • Chương II QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG
 • Điều 5. Yêu cầu về thiết kế, thi công xây dựng đập, hồ chứa nước
 • Điều 6. Nội dung phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công
 • Điều 7. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình ...
 • Điều 8. Kiểm tra công tác nghiệm thu đập, hồ chứa nước
 • Điều 9. Lưu trữ hồ sơ
 • Chương III QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC
 • Điều 10. Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước
 • Điều 11. Quy trình vận hành hồ chứa nước
 • Điều 12. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước
 • Điều 14. Quan trắc công trình đập, hồ chứa nước
 • Điều 15. Quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
 • Điều 16. Kiểm tra đập, hồ chứa nước
 • Điều 17. Trách nhiệm kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trước mùa mưa hằng năm
 • Điều 18. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước
 • Điều 19. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
 • Điều 20. Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước và lắp đặt hệ thống giám sát vận ...
 • Điều 21. Phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước
 • Điều 22. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước phải có giấy phép
 • Điều 23. Bảo vệ đập, hồ chứa nước
 • Điều 24. Cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện
 • Điều 25. Phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
 • Điều 26. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
 • Điều 27. Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập
 • Điều 28. Cứu hộ đập, hồ chứa nước
 • Điều 29. Hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa nước
 • Điều 30. Kinh phí thực hiện quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 31. Trách nhiệm của các bộ và cơ quan ngang bộ
 • Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 33. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TỜ KHAI Đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 114/2018/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 114/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 114/2018/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 114/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật