Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Nam Số hiệu: 28/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông Ngày ban hành: 17/08/2018 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2018.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Thông tin đối ngoại
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại
 • Điều 4. Kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại
 • Điều 5. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin
 • Chương II HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
 • Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại
 • Điều 7. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại
 • Điều 8. Hoạt động thông tin đối ngoại
 • Chương III TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
 • Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 10. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 13. Sở Công Thương
 • Điều 14. Công an tỉnh
 • Điều 15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 • Điều 16. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
 • Điều 17. Sở Nội vụ
 • Điều 18. Sở Tài chính
 • Điều 19. Các Sở, ngành, địa phương
 • Điều 20. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, các cơ quan có Cổng/Trang thông tin điện tử
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành
 • Điều 22. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật