Quyết định 39/2018/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 39/2018/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 39/2018/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 10/09/2018 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • “Điều 6. Đầu tư xây dựng các dự án điện gió
  • “Điều 8. Khởi công xây dựng công trình điện gió
  • “Điều 10. Chế độ báo cáo
  • “Điều 14. Giá điện đối với dự án điện gió nối lưới
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 39/2018/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 39/2018/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 39/2018/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 39/2018/QĐ-TTg

Đang cập nhật