Thông tư 19/2018/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2018/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 19/2018/TT-BYT về danh mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 19/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến Ngày ban hành: 30/08/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 19/2018/TT-BYT về danh mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc xây dựng và tiêu chí lựa chọn thuốc vào danh mục thuốc thiết yếu
 • Điều 3. Danh mục thuốc thiết yếu
 • Điều 4. Sử dụng danh mục thuốc thiết yếu
 • Điều 5. Hiệu lực thi hành
 • Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I. DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC, VẮC XIN, SINH PHẨM THIẾT YẾU
 • PHỤ LỤC II. DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN THIẾT YẾU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2018/TT-BYT để xử lý: