Thông báo 353/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 353/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 353/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh Số hiệu: 353/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 13/09/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông báo 353/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH TÂY NINH
 • I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
 • III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH
 • PHỤ LỤC CÁC KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC BỘ
 • I. Giao Bộ Công Thương trả lời câu số 1, 2, 3, 4.
 • II. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời câu số 5 và câu số 6
 • III. Giao Bộ Công an trả lời câu số 7
 • IV. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính ...
 • V. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời câu số 9
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 353/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 353/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 353/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 353/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 353/TB-VPCP

Đang cập nhật