Thông tư 10/2018/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2018/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 10/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 10/2018/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân Ngày ban hành: 13/09/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2018/TT-BNV để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2018/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2018/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2018/TT-BNV

Đang cập nhật