Thông tư 24/2018/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2018/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 24/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long Ngày ban hành: 18/09/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN MÔN ĐÁNH GIÁ NGUYÊN ...
  • Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng ...
  • Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu thành viên của Hội đồng cấp Bộ
  • Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu thành viên của Hội đồng cấp tỉnh
  • Điều 4. Quy định về hoạt động của Hội đồng
  • Điều 5. Thường trực Hội đồng các cấp
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2018/TT-BYT để xử lý: