Nghị định 124/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 124/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại Số hiệu: 124/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 19/09/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2011/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính ...
  • Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 124/2018/NĐ-CP để xử lý: