Quyết định 3074/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3074/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 3074/QĐ-BCT năm 2018 về Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước Số hiệu: 3074/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng Ngày ban hành: 29/08/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 3074/QĐ-BCT năm 2018 về Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG NGÀY ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 22 ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng các Cục: Kỹ thuật an toàn và Môi trường ...
  • PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3074/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3074/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3074/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3074/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3074/QĐ-BCT

Đang cập nhật