Nghị định 128/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 128/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa Số hiệu: 128/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 24/09/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành ...
  • Điều 4. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 128/2018/NĐ-CP để xử lý: