Quy định 02-QĐi/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quy định 02-QĐi/TW

Tiêu đề: Quy định 02-QĐi/TW năm 2018 về lễ tân đối ngoại Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 02-QĐi/TW Loại văn bản: Quy định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trần Quốc Vượng Ngày ban hành: 18/07/2018 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Quy định 02-QĐi/TW năm 2018 về lễ tân đối ngoại Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 • QUY ĐỊNH VỀ LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI ĐẢNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc lễ tân đối ngoại đảng
 • Điều 3. Giải thích một số từ ngữ áp dụng trong hoạt động đối ngoại đảng
 • Điều 4. Một số quy định lễ tân chung
 • Chương II ĐÓN ĐOÀN CÁC ĐẢNG NƯỚC NGOÀI THĂM, LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
 • Điều 5. Các biện pháp lễ tân đón, tiếp đoàn các đảng nước ngoài thăm, làm việc tại Việt Nam cần bảo đảm ...
 • Điều 6. Đón đoàn người đứng đầu đảng cầm quyền thăm Việt Nam
 • Điều 7. Các biện pháp lễ tân cụ thể áp dụng cho việc đón đoàn các đảng thăm Việt Nam được quy định tại ...
 • Chương III TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI
 • Điều 8. Danh nghĩa chuyến thăm
 • Điều 9. Tổ chức tiễn, đón các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng đi công tác nước ngoài
 • Điều 10. Thu xếp lễ tân ở nước ngoài
 • Chương IV LÃNH ĐẠO ĐẢNG TIẾP KHÁCH QUỐC TẾ
 • Điều 11. Thu xếp việc lãnh đạo Đảng tiếp khách quốc tế
 • Điều 12. Tổ chức tiếp khách quốc tế của lãnh đạo Đảng
 • Chương V MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
 • Điều 13. Việc xử lý thư, điện mừng, chia buồn, thăm hỏi và các văn bản có tính chất lễ tân khác
 • Điều 14. Tham dự các hoạt động đối ngoại khác tổ chức tại Việt Nam
 • Điều 15. Bố trí xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường
 • Điều 16. Bảo đảm kinh phí
 • Điều 17. Tặng phẩm
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ...
 • Điều 19. Ban Đối ngoại Trung ương chịu trách nhiệm giúp Ban Bí thư thống nhất quản lý việc thực hiện ...
 • Điều 20. Các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp theo hướng dẫn của Ban Đối ngoại Trung ương về các biện pháp ...
 • Điều 21. Đối với các quy định lễ tân khác về đón, tiếp khách nước ngoài như treo cờ tại sân bay, trên ...
 • Điều 22. Đối với các hoạt động lễ tân đối ngoại đảng không nêu trong Quy định này hoặc có yêu cầu đặc ...
 • Điều 23. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, Ban Đối ngoại Trung ...
 • PHỤ LỤC QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI ĐẢNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy định 02-QĐi/TW để xử lý:

Tin tức về Quy định 02-QĐi/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy định 02-QĐi/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Quy định 02-QĐi/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quy định 02-QĐi/TW

Đang cập nhật