Công văn 2321/BTTTT-KHTC

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 2321/BTTTT-KHTC

Tiêu đề: Công văn 2321/BTTTT-KHTC năm 2018 về xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 2321/BTTTT-KHTC Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng Ngày ban hành: 19/07/2018 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Công văn 2321/BTTTT-KHTC năm 2018 về xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • Số: 2321/BTTTT-KHTC V/v xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT Giai đoạn 2019 ...
 • A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2018:
 • I. ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN BẰNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:
 • II. ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN BẰNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP:
 • B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2019-2020:
 • PHỤ LỤC 1 BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN ...
 • Biểu 01/BCKH-Phụ lục 1 BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM ...
 • PHỤ LỤC 2 BIỂU MẪU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2019-2020
 • Biểu 01/TMKH-Phụ lục 2 THUYẾT MINH KẾ HOẠCH THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Biểu 02/TMKH-Phụ lục 2 THUYẾT MINH KẾ HOẠCH CHUẨN HÓA, TẠO LẬP, CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ DỮ LIỆU
 • Biểu 03/TMKH-Phụ lục 2 THUYẾT MINH KẾ HOẠCH CHUẨN HÓA QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
 • Biểu 04/BCKH-Phụ lục 2 BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 2321/BTTTT-KHTC để xử lý:

Tin tức về Công văn 2321/BTTTT-KHTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 2321/BTTTT-KHTC

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 2321/BTTTT-KHTC

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 2321/BTTTT-KHTC

Đang cập nhật