Thông báo 363/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 363/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 363/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 363/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng Ngày ban hành: 20/09/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông báo 363/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG ...
  • I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
  • III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA TỈNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 363/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 363/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 363/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 363/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 363/TB-VPCP

Đang cập nhật