Quyết định 1166/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1166/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 1166/QĐ-BTNMT năm 2013 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 1166/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Minh Quang Ngày ban hành: 17/07/2013 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1166/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1166/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1166/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1166/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1166/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật