Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 03/VBHN-BGTVT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ Ngày ban hành: 06/09/2018 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Yêu cầu về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
 • Điều 4.3 (được bãi bỏ)
 • Chương II QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC
 • Điều 5. Nội dung công tác quản lý, khai thác công trình đường cao tốc
 • Điều 6.4 (được bãi bỏ)
 • Điều 7. Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác
 • Điều 8. Tạm dừng khai thác đường cao tốc trong trường hợp đặc biệt
 • Điều 9. Nội dung phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc
 • Điều 11.5 (được bãi bỏ)
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc
 • Điều 13. Tuần đường trên đường cao tốc
 • Điều 14. Tổ chức kiểm soát xe quá tải, quá khổ trên đường cao tốc
 • Điều 15. Thông tin cố định trên đường cao tốc
 • Điều 16. Thông tin thay đổi trên đường cao tốc
 • Điều 17. Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực
 • Điều 18. Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến
 • Điều 19. Kết nối giữa Trung tâm điều hành giao thông khu vực và Trung tâm điều hành giao thông tuyến
 • Điều 20.9 (được bãi bỏ)
 • Chương III BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC
 • Điều 21.10 (được bãi bỏ)
 • Điều 22.11 (được bãi bỏ)
 • Điều 23.12 (được bãi bỏ)
 • Điều 24.13 (được bãi bỏ)
 • Điều 25.14 (được bãi bỏ)
 • Điều 26. Phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình bảo trì trên đường cao tốc đang khai thác
 • Điều 27. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình bảo ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 29.15 Hiệu lực thi hành
 • Điều 30.16 Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 TỜ TRÌNH Đề nghị công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác
 • PHỤ LỤC 2 TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT

Đang cập nhật