Thông tư 31/2018/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2018/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 31/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 05/10/2018 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2013/TT-BCT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2013 QUY ĐỊNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định ...
 • Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT, Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng ...
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 3 MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC
 • Mẫu Quyết định số 01 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
 • Mẫu Quyết định số 02 QUYẾT ĐỊNH Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực điện lực
 • Mẫu Quyết định số 03 QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện ...
 • Mẫu Quyết định số 04 QUYẾT ĐỊNH Tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
 • Mẫu Quyết định số 05 QUYẾT ĐỊNH Trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ trong lĩnh ...
 • Mẫu Quyết định số 06 QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế ngừng cung cấp điện trong lĩnh vực điện lực
 • Mẫu Biên bản số 01 BIÊN BẢN KIỂM TRA
 • Mẫu Biên bản số 02 BIÊN BẢN KIỂM TRA SỬ DỤNG ĐIỆN
 • Mẫu Biên bản số 03 BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH Về lĩnh vực điện lực
 • Mẫu Biên bản số 04 BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
 • Mẫu Biên bản số 05 BIÊN BẢN Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
 • Mẫu Biên bản số 06 BIÊN BẢN Trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ trong lĩnh vực ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2018/TT-BCT để xử lý: