Quyết định 6226/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 6226/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 6226/QĐ-BYT năm 2018 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Số hiệu: 6226/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến Ngày ban hành: 16/10/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 6226/QĐ-BYT năm 2018 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC THẨM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
 • Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ ...
 • I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ:
 • II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ:
 • 2.1. Xin phê duyệt chủ trương đầu tư:
 • 2.2. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình ...
 • 2.3. Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư:
 • III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG:
 • IV. CÔNG TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN:
 • V. BẢO HÀNH, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:
 • VI. CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ:
 • VII. GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG, KIỂM TRA, THANH TRA:
 • VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 6226/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 6226/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 6226/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 6226/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 6226/QĐ-BYT

Đang cập nhật