Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 26/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 42/2016/QĐ-UBND Số hiệu: 26/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương Ngày ban hành: 15/10/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 26/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật