Thông tư 08/2018/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2018/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 08/2018/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng Ngày ban hành: 05/10/2018 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
  • Điều 4. Đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  • Điều 5. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt ...
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2018/TT-BXD để xử lý: