Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính, tỉnh Phú Thọ Số hiệu: 28/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu Ngày ban hành: 22/10/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính, tỉnh Phú Thọ

  • Điều 1. Sửa đổi khoản 2, Điều 3, Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật