Quyết định 1288/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1288/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 1288/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh Ngày ban hành: 30/06/2017 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN ...
  • Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Thuận ...
  • Điều 2. Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm được phê duyệt tại Điều 1 của ...
  • Điều 3. Giao Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, giám sát (lồng ghép qua thanh tra, kiểm tra công ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  • PHỤ LỤC 1 KHUNG NĂNG LỰC CHUNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM
  • PHỤ LỤC 2 KHUNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ...
  • PHỤ LỤC 3 BẢNG TỔNG HỢP KHUNG NĂNG LỰC ĐỐI VỚI TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1288/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1288/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1288/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1288/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1288/QĐ-UBND

Đang cập nhật