Thông tư 38/2018/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2018/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định về thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 38/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 30/10/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định về thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA THEO CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP CỦA LIÊN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II ĐĂNG KÝ, THU HỒI MÃ SỐ REX
 • Điều 4. Đăng ký mã số REX
 • Điều 5. Thu hồi mã số REX
 • Chương III CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA THEO GSP
 • Điều 6. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP
 • Điều 7. Các trường hợp được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP
 • Điều 8. Kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN VÀ THƯƠNG NHÂN
 • Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương
 • Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX
 • Điều 11. Trách nhiệm của thương nhân
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU KHAI BÁO XUẤT XỨ CỦA THƯƠNG NHÂN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2018/TT-BCT để xử lý: