Quyết định 5331/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 5331/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 5331/QĐ-BYT năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Số hiệu: 5331/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày ban hành: 04/09/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 5331/QĐ-BYT năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐINH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ...
  • Điều Phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y ...
  • Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị có liên ...
  • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu ...
  • PHỤ LỤC I DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN ...
  • PHỤ LỤC II DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI ...
  • PHỤ LỤC III DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG KHÔNG THUỘC PHẠM ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 5331/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 5331/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 5331/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 5331/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 5331/QĐ-BYT

Đang cập nhật