Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT

Tiêu đề: Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số hiệu: 1397/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Vũ Đại Thắng Ngày ban hành: 21/09/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ/HỦY BỎ, HỦY CÔNG ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu ...
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HỦY BỎ VÀ HỦY CÔNG KHAI ...
 • A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI
 • I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
 • II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
 • B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 • I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
 • II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
 • C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ/HỦY BỎ VÀ HỦY CÔNG KHAI THUỘC LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
 • I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TRUNG ƯƠNG
 • II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH
 • C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN
 • D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1397/QĐ-BKHĐT

Đang cập nhật