Thông tư 44/2018/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 44/2018/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 44/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 15/11/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT GỖ TRÒN, GỖ XẺ TỪ RỪNG TỰ NHIÊN TỪ ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 44/2018/TT-BCT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 44/2018/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 44/2018/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 44/2018/TT-BCT

Đang cập nhật